Usługa została zablokowana z powodu zaległości w opłatach.

Przywrócenie działania usługi internetowej nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty.

Prosimy o jak najszybszą spłatę zadłużenia.